Hjalmar Branting

Tidig skiss till Brantingsmonumentet

Tidig skiss till Brantingsmonumentet

/ Brantingsmonumentet, Carl Eldh, Hjalmar Branting, process, Samlingen, Samlingen