Stiftelsen

Den privata stiftelsen Carl och Elise Eldhs ateljé bildad 1963, äger och driver Carl Eldhs Ateljémuseum. Stiftelsen leds av en ideellt arbetande styrelse. Stiftelsen äger ateljébyggnaden och samlingen samt har upphovsrätten till Carl Eldhs verk. 

Verksamheten finansieras i huvudsak av kulturstöd från Stockholms stad och verksamhetsbidrag från Kulturrådet, entréintäkter, försäljning av butiksprodukter och nygjutningar liksom genom sökta medel från olika stiftelser och fonder samt sponsormedel. 

2022 finansieras verksamheten med stöd av Stockholms stad, Kulturrådet, Pontus Bonnier, Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Anne-Marie Lembcke och Kungl. Patriotiska Sällskapet.

Stiftelsens styrelse

Eva Schöld, ordförande
Martin Rörby, vice ordförande/ledamot
Sara Bourke, ledamot
Åsa Ekelund, ledamot
Axel Nordin, ledamot
Roland Strömgren, ledamot
Hans Dyhlén, adjungerad ledamot
Mats Hellström, hedersledamot

Joanna Nordin och Elle-Kari Gustafsson, adjungerade sekreterare