Ateljéträdgården

Ateljéträdgården

Som en förlängning av ateljén finns den inhägnade trädgården. Carl Eldh arbetade gärna utomhus och hans dotter Brita Eldh (1907-2000) som grundade museet kom att komplettera trädgården med ytterligare skulpturer och växter. Buskar och träd samsas med lökväxter och perenner. Trädgården är öppen för besök under allmänt öppethållande, vid programpunkter och i samband med bokade visningar.

På äldre fotografier kan man se Carl Eldh i trädgården med något pågående arbete, sin familj eller någon modell. Det var en plats både för vila och arbete även om Eldh inte ägnade sig åt just trädgårdsarbete. Staketet runt tomten var en avgränsning från den omgivande parken och ett sätt att göra platsen både privat och skydda verk som tillfälligt placerats utomhus.

Ateljéträdgården under Carl Eldhs tid.

Tomtens belägenhet på det sluttande berget var inte det bästa utgångsläget för en trädgård. När ateljén byggdes användes jord som utfyllnad men berg i dagen finns ändå på flera ställen. Platsens speciella förutsättningar har dock skapat även möjligheter. En liten damm i en tidigare bergsskreva och diskreta trappsteg uthuggna i berget är exempel på detta. 

Bland de tidigaste växter som tillfördes och ännu finns kvar är doftande gula dagliljor som Elise Eldh (1881–1958) lär ha planterat på 1920-talet. Från senare delen av 1920-talet till 1950-talets mitt hade trädgården mycket karaktären av naturtomt. Dagens utseende har sitt ursprung i den tid då Brita Eldh var verksam och boende på platsen. 

I uppsatsen En trädgård vid en ateljé av Karolina Strehlenert från 1993 skildrades trädgårdens historia och växterna förtecknades. Trädgården delades då in i rum vars beteckningar fortfarande används. Ett exempel är Ekkronans rum, på tomtens entrésida, där en mäktig ek breder ut sina grenar över grusplanen. För Carl Eldh representerade eken både hem och hemstad: när han var på resande fot och uttryckte en längtan efter ”Eken”, syftade det på både på Stockholm och trädet vid ateljén. Eken kan ses som ett vårdträd. Här kan man bekanta sig närmare med några av Carl Eldhs verk Sittande flicka inbjuder till att slå sig ned och göra henne sällskap. Daggkåpa har händerna kupade för att fånga morgonens dagg vid dammen.

Brita Eldhs intresse för japansk trädgårdskonst synliggjordes i formklippt hägg och gran. Alm och lönn beskars, helt okonventionellt, för att skapa rumskänsla. Under våren blommar lökväxter som påsklilja och narciss i stora fång, Sommaren inleds med blommande syrener, rhododendron och scherzmin. Vår och tidig sommar är trädgården till sin största fördel.

Med antikvarisk medverkan och ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen restaurerades trädgården 2017. Då den liksom byggnaden sedan 2010 är ett statligt byggnadsminne gav det möjlighet att åtgärda problem som uppstått under åren. Det tillfördes även något nytt – med odlingslådor och kompost i ett tidigare outnyttjat område skapades en särskild plats för pedagogisk barnverksamhet.

Trädgården är idag en plats för besökare att i lugn och ro sitta ned en stund, känna atmosfären och njuta av lugnet. Stadens brus är bara ett stenkast bort men här är karaktären allt annat än stadslik. Den omgivande Bellevueparken är sedan 1995 en del av den Kungliga nationalstadsparken.

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev

Ta del av inbjudningar till vernissage, utställningar, program och nyheter.