Kontakt och personal

Adress

Besöksadress
Lögebodavägen 10, Bellevueparken, Stockholm.

Tel: 08-612 65 60
E-post: info@eldhsatelje.se

Postadress
Carl Eldhs Ateljémuseum 
Lögebodavägen 10
113 47 Stockholm

Fakturaadress
Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé
Box 45132
104 30 Stockholm
PDF-faktura till: inbox.lev.469630@arkivplats.se

Personal

Museichef
Joanna Nordin
joanna.n@eldhsatelje.se

Intendent
Elle-Kari Gustafsson
ellekari.g@eldhsatelje.se

Programintendent
Caroline Malmström
caroline.m@eldhsatelje.se

Pedagoger

Sara Andrén
Gabriela Bohlin
Eva Broberg Sharp
Charlotte Dahl
Maja Forslund
Cecilia Gottfridsson
Petra Gröminger
Fatima Kassius
Malin Lind
Maya Nagano Holm
Erik Sandberg
Liuba Socican
Johanna Stintzing
Jacob Varnauskas Mårtensson

Styrelse

Den privata stiftelsen Carl och Elise Eldhs ateljé, som bildades 1963, äger och driver Carl Eldhs Ateljémuseum. Stiftelsen leds av en ideellt arbetande styrelse. Stiftelsen äger ateljébyggnaden och samlingen samt har upphovsrätten till Carl Eldhs verk.

Verksamheten finansieras i huvudsak av kulturstöd från Stockholms stad och verksamhetsbidrag från Kulturrådet, entréintäkter, försäljning av butiksprodukter och nygjutningar liksom genom sökta medel från olika stiftelser och fonder samt sponsormedel. 

Stiftelsens styrelse

Eva Schöld, styrelseordförande
Martin Rörby, vice ordförande, ledamot
Sara Bourke, ledamot
Åsa Ekelund, ledamot
Axel Nordin, ledamot
Roland Strömgren, ledamot
Hans Dyhlén, adjungerad ledamot
Mats Hellström, hedersledamot
Joanna Nordin och Elle-Kari Gustafsson, adjungerade sekreterare