Museets historia

Museets historia

Formellt blev Carl Eldhs ateljé museum 1963 då det öppnade för allmänheten. Men när börjar ett museums historia? Kanske var det var det när Carl Eldh utförde sitt arbete på platsen under åren 1919-1954. Eller när han skapade sina tidigaste alster i ungdomen. Museets samling omfattar bland annat Eldhs konst och arbetsverktyg och referensmaterial i form av foton och litteratur.

När Carl Eldh avled 1954 var ateljén fortfarande en arbetsplats. Han hade fört diskussioner med Stockholms stad om att öppna för besök i någon form. Det kom dock att dröja till 1963 innan visningsverksamheten inleddes. Brita Eldh, dotter till Carl, instiftade då Carl och Elise Eldhs ateljé som är museets huvudman. 

Brita var museets intendent fram till 1990-talets början. Under några år därefter var museet stängt för besökare bl.a. för att rusta och modernisera delar av byggnaden. Visningsverksamheten återupptogs 1995 då museet återöppnade med Åsa Cavalli-Björkman som intendent och senare museichef. 

Under åren 2006–2012 var museet stängt med anledning av sprängningsarbeten för trafikleden Norra länken som går under Bellevueparken. För att hålla verksamheten vid liv började museet arrangera skulpturvandringar. Trädgården började tas om hand och visas för allmänheten. 

2010 byggnadsminnesförklarades ateljén och trädgården vilket innebär att de måste bevaras för all framtid och inte får förvanskas, byggas om eller rivas.

2013 återinvigdes museet och firade samtidigt 50-årsjubileum. Samtidigt utökades verksamheten med tillfälliga utställningar. Den tidigare bostadsdelen fick härmed ny huvudfunktion som utställningsrum.

Hösten 2020 tillträdde Joanna Nordin som museichef.

Våren 2023 tillträdde Sara Bourke som museichef.

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev

Ta del av inbjudningar till vernissage, utställningar, program och nyheter.