Carl Eldh

Carl Eldh

Carl Eldh (1873–1954) var verksam som skulptör i Stockholm 1904–1954. Han utbildade sig i Stockholm och likt många samtida konstnärer i Paris. Under sin livstid fick Eldh många uppdrag bland annat som porträttör och utförare av monument. Hans verk finns i stadsmiljöer, parker, på fasader och i privata och offentliga samlingar.

Den konstnärliga talangen visade sig redan i unga år. Som en del av uppväxten var det en självklarhet att bidra till familjens försörjning och i Slöjdskolan blev han snart den som fick leda arbetet. Det tidigaste kända alstret är reliefen Linnea skulpterad i ek år 1886 när Eldh var runt 13 år gammal. I hembygden i norra Uppland finns ett av de första kända offentliga verken, en portalskulptur utförd år 1895 i Films kyrka.

I Stockholm blev Tekniska skolan den formella utbildningen innan Carl Eldh fick möjlighet att studera i Frankrike. Under drygt sju år runt sekelskiftet 1900 befann han sig i Paris för studier och arbete. Under denna period ställde han ut både på vistelseorten och i Stockholm vilket möjliggjordes genom medlemskapet i Konstnärsförbundet. Som relativt ung och okänd fick Eldh 1901 i uppdrag att porträttera Kung Oskar II. Den starka skildringen Moderssorg som höggs i marmor till Glyptoteket i Köpenhamn var ännu en tidig framgång. Statyetten Lilla Anna är exempel på arbete som gjordes för att bidra till försörjningen, åren i Paris var rätt magra. Motiven från studietiden innehöll bland annat vardagsscener som Efter dagsverket och Vid nattasylen, modellstudier som Linnéa och och porträtt som Ett minne.

Under tidigt 1900-tal samarbetade Eldh med flera arkitekter och utförde ett omfattande skulpturprogram på Nordiska Museets fasad och två större reliefer på pojkskolan Östra Real i Stockholm. Hans tidigaste skildring av August Strindberg fångar författaren på promenad, en scen hämtad ur verkligheten. Strindberg gick nämligen dagligen förbi Eldhs ateljé som då låg på Narvavägen. Eldh var en av de som fick bidra med konst till Ragnar Östbergs Stadshus i Stockholm där bland andra Sången och Dansen, Målaren, Författaren och Poeten återfinns sedan 1920-talet.

Som konstnär är Eldh kanske mest känd för sina många framställningar av Strindberg men porträtterade många historiska och samtida personer vilket inte minst framgår i museets samling. Han hade stor framgång på detta plan men det var inte bara porträttlikhet som var hans styrka, det inre var minst lika viktigt för uttrycket. Eldh ville få fram hur personen var, vilket bland annat det postuma porträttet av den unga Lilian Westberg är ett fint exempel på. Ungdom som tillkom 1911 har kommit att bli ett av de mest omtyckta och spridda verken.

Carl Eldh finns representerad i privata och offentliga samlingar bl.a. Moderna museet och Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm. Uppsala konstmuseum, Göteborgs konstmuseum, Skissernas museum i Lund, Ny Carlsberg Glyptotek, Statens museum for Kunst i Köpenhamn samt Svenska institutet i Paris. Stora offentliga samlingar finns i Stockholms stad, Olofströms kommun och på samlad plats i Rottneros park i Värmland.

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev

Ta del av inbjudningar till vernissage, utställningar, program och nyheter.