Britas arkiv: kampen om Bellevue

Brita Eldh (1907-2000) var dotter till Carl och Elise Eldh. Hon etablerade 1963 en stiftelse i sina föräldrars namn och drev sedan museet på egen hand fram till tidigt 1990-tal. Just nu avslutas arbetet med att förteckna Britas efterlämnade material med stöd av Riksantikvarieämbetet och Region Stockholm. Här delar vi med oss av glimtar ur arkivet.

Som intendent för Carl Eldhs Ateljémuseum tog Brita, mer eller mindre ensam, hand om administration, PR, visningar, katalogisering, och all den praktiska skötseln av samlingen och huset. 1968 flyttade hon in i ateljéns nya tillbyggnad, en liten lägenhet åt öst som förlänger det ursprungliga arbetsrummet. Här bodde och arbetade hon, i en ateljé där gränserna mellan ett hem och en verksamhet, det privata, publika och professionella ständigt var under förhandling.

Arbetet med museet kantades periodvis av konflikter med myndigheterna om Bellevuehöjden och områdets framtid. Britas stridbarhet blev synlig när Bellevuehöjden under sjuttio- och åttiotalet hotades av planerna på en motorväg, och på nittiotalet av nya kontorsbyggnader. Tillsammans med bland andra Ingegerd och Greger Carpelan, som också bodde på höjden, organiserade hon protester och aktualiserade områdets kulturhistoriska värden i familjedagar och specialvisningar. Namnlistor att signera låg framme i museet, och uppmärksamheten gjorde att besökarna strömmade till. 

1980 tilldelades Brita DN På Stans pris Guldkängan med motiveringen: ”Med ett stort mått av idealism och personliga uppoffringar har hon vårdat sin fars ateljé i Bellevue och befinner sig nu mitt i kampen för att rädda miljön kring Brunnsviken.” 

Brita var också med att inleda processen att kulturminnesmärka ateljén och dess trädgård, något som blev verklighet först 2010. 

Projektet Britas arkiv och salong genomförs med stöd av Region Stockholm och Riksantikvarieämbetet.