Två stöd beviljade till nytt arkivprojekt

Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé har beviljats stöd från Region Stockholm och Riksantikvarieämbetet för projektet Britas arkiv.

Projektet syftar till att iordningställa ett nytt arkiv för det material som Carl Eldhs dotter och ateljémuseets grundare Brita Eldh lämnade efter sig. Tack vare stödet kan museet få en ännu bättre överblick över sin historia och arbetet blir en viktig bas för framtida utställningar, program och forskning.

Historieskrivning och bevarande har på flera sätt tematiserats i museets publika verksamhet under de senaste åren. Genom att bjuda in samtida konstnärer att undersöka museet, dess samlingar, historia och arkiv har vi ställt frågor om sätten historia skapas och bevaras – om historiebruk och historieskrivning utifrån platsen.

I projektet Britas arkiv undersöks Brita Eldhs kulturarvsarbete med att omvandla sin fars ateljé till ett museum. Hur växte verksamheten fram, hur etablerades gränserna mellan ett hem och en verksamhet, det privata, det publika och professionella? Vilka evenemang ägde rum, vilka sätt att förmedla konsten och kulturarvet ägnade hon sig åt? Vilka kulturpolitiska strategier för att ens etablera museet tillämpade hon?

Det har nu gått mer än 20 år sedan Brita Eldh gick bort, och vi är intresserade av att värna museets institutionella minne då de som arbetade nära henne på 90-talet inte längre finns kvar i museets personalstyrka. Mycket av materialet rör även faderns konstnärliga gärning och kommer bidra med ny kunskap om Carl Eldhs liv och arbete. Projektet Britas arkiv är en viktig del av museets utforskande av sin egen tillblivelse och historia, i arbetet med att föra detta rika kulturarv vidare in i framtiden.