Tjärning vid Carl Eldhs Ateljémuseum

Många delar ingår i att ta hand om ett kulturminne, och sommaren 2022 bubblar tjäran åter på gårdsplan vid Carl Eldhs Ateljé!

Carl Eldhs Ateljé uppfördes 1919 efter ritning av vännen och arkitekten Ragnar Östberg. Man var mån om att att byggnaden skulle passa in i sina omgivningar. Återbrukat enkupigt tegel, som Eldh själv samlat in vid rivningar av gamla hus i staden användes till taket, och byggnadens träfasader tjärades i likhet med stallet vid Paschens Malmgård på andra sidan gatan. Idag, 103 år senare inleds arbetet för att åter ge fasaderna ett nytt lager tjära.

Teknikerna är precis de samma idag som för över 100 år sedan. Den dalbrända tjäran upphettas i en kittel för att få sin flytande form innan påstrykning.

Besöker man oss under hösten har man även möjlighet att ta del av denna spännande process.