Maj och Juni

Ateljéträdgården, fasaden vid loggian

Ateljéträdgården, fasaden vid loggian

Fotograf:
Carl Eldhs Ateljémuseums fotoarkiv N.N. u.å.
/ Ateljéträdgården, Byggnaden, Carl Eldh, Maj och Juni, Susanna, trädgård