Karl Asplund

Skiss till Gustaf Fröding ur Karl Asplunds biografi om Carl Eldh.

Skiss till Gustaf Fröding ur Karl Asplunds biografi om Carl Eldh.

/ Carl Eldh, Gustaf Fröding, Karl Asplund, process, Samlingen, Samlingen, startsidan