Gustaf Fröding

Skiss till Gustaf Fröding ur Karl Asplunds biografi om Carl Eldh.

Skiss till Gustaf Fröding ur Karl Asplunds biografi om Carl Eldh.

Fotograf:
Carl Eldhs Ateljémuseums fotoarkiv N.N. u.å.
/ Carl Eldh, Gustaf Fröding, Karl Asplund, process, Samlingen, startsidan