Interiorbild_med_Eva_Hjelte.jpg

Historik

Museets historia
Carl Eldhs Ateljémuseum öppnade för allmänheten för första gången 1963, nio år efter konstnärens död. Byggnaden och dess innehåll är bevarade i stort sett intakta från den tid då Carl Eldh själv levde och verkade i ateljén. Precis som då står skisser i gips och lera intill flera meter höga gjutförlagor. De bägge ateljérummen är fyllda till bredden av statyetter, porträttbyster, skulpturgrupper och utkast till konstnärens många monument. Museet kan uppvisa nästintill hela Eldhs rika och varierade produktion. Det finns mycket få lika välbevarade konstnärsateljéer från denna tid i Europa. Carl Eldhs Ateljémuseum är ett sällsynt dokument över en konstnärs liv och verk under 1900-talets första hälft. 

De två ateljérummen innehåller framför allt skulpturer i gips och lera samt ett fåtal verk i sten och brons. Det sköra materialet tillsammans med den enkla inredningen bidrar till museets och ateljéns speciella atmosfär. Carl Eldh var en anspråkslös person, vilket återspeglas i hans museum.

Brita_och_Elise_Eldh_1954.jpgMuseet drivs av den privata Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé, vilken instiftades av parets dotter Brita Eldh. Trots att hon och hennes mor Elise hade levt i USA sedan mitten av 1920-talet, arbetade Brita enträget för att omvandla faderns ateljé till museum efter återkomsten till Sverige i samband med Carl Eldhs död 1954. 

År 1963 invigdes Carl Eldhs Ateljémuseum. Elise Eldh gick bort redan 1958 och dottern Brita Eldh lät därefter uppföra en mindre lägenhet i anslutning till ateljén. Hon kom så att både bo och arbeta i sin fars gamla ateljé i Bellevue och drev under decennier museet helt i egen regi. I början av 1990-talet satte dock Britas höga ålder och sviktande hälsa stopp för museiverksamheten. Visningarna upphörde och museet höll stängt under ett par år, men återinvigdes 1995 under ledning av en nybildad styrelse och en nyanställd intendent. Byggnaden hade då renoverats och varsamt moderniserats för att bättre anpassas till mer kontinuerlig visningsverksamhet. Eldhs ateljé var därefter öppen för allmänheten varje år, med ordinarie öppethållande på sommarhalvåret och bokade gruppvisningar övrig tid. Vintern 2006 tvingades stiftelsen åter stänga museet och evakuera samlingen pga. sprängningsarbeten för Norra länken, en ny trafikled under Bellevueparken. I maj 2013, femtio år efter den första invigningen, kunde museet äntligen slå upp portarna igen med utökad verksamhet och ett nytt utställningsrum i den tidigare bostadsdelen.


Choose language
segb

Aktuellt

Julöppet. Lördag den 27 november är det en särskild öppetdag…»

Säsongsavslutning. Söndag 31 oktober är museets sista öppetdag för…»

Höstlovslördag 30 oktober. Visste du att det finns djur som delar av eller…»

Öppettider

Säsongsstängt november-mars.

Visning för grupper kan bokas året om. För närvarande max
16 pp grupp m.a. rådande restriktioner.

Öppet kl.12-16; 
sön (april)
tor-sön (maj).
tis-sön (juni-aug)
tor-sön (sept)
sön (okt)

facebook_30x30.png Följ oss på Facebook

instagram_30x30.png Följ oss på Instagram

yt_icon_rgb_30x42px.png Följ oss på YouTube

Besöksadress
Lögebodavägen 10
Bellevueparken,
Stockholm

Postadress
Carl Eldhs Ateljémuseum
Lögebodavägen 10
SE-113 47 STOCKHOLM

Telefon
+46-(0)8-612 65 60

Hemsida och e-post 
www.eldhsatelje.se
info@eldhsatelje.se