8.-Exterir-sder--Urban-Jrn-CEA.jpg

Huvudman

Stiftelsen Carl och Elise Eldhs ateljé

Den privata stiftelsen Carl och Elise Eldhs ateljé, som bildades 1963, äger och driver Carl Eldhs Ateljémuseum. Stiftelsen leds av en ideellt arbetande styrelse som består av sex ledamöter. Stiftelsen äger ateljébyggnaden och samlingen samt har upphovsrätten till Carl Eldhs verk, men arrenderar tomten av staden. Verksamheten finansieras i huvudsak av kulturstöd från Stockholms stad och verksamhetsbidrag från Kulturrådet, entréintäkter från besökare, försäljning av butiksprodukter och nygjutningar liksom genom sökta medel från olika stiftelser och fonder samt sponsormedel. 

Nygjutningar av Carl Eldhs verk kan beställas av stiftelsen. Kontakta museet för mer information.

Stiftelsens styrelse
Eva Schöld, styrelseordförande

Martin Rörby, vice ordförande/ledamot
Sara Bourke, ledamot
Åsa Ekelund, ledamot
Axel Nordin, ledamot
Roland Strömgren, ledamot

Hans Dyhlén, adjungerad ledamot
Mats Hellström, hedersledamot

Joanna Nordin och Elle-Kari Gustafsson, adjungerade sekreterare

Postadress
Stiftelsen Carl och Elise Eldhs ateljé
Box 45132
104 30 Stockholm

Stöd 
Vill Du bidra till att Carl Eldhs ateljé bevaras för framtiden och stödja museiverksamheten? Sätt gärna in ett bidrag på Stiftelsens bankgiro, 663-9017, eller kontakta oss om Du vill stödja museet på annat sätt.


Choose language
segb

Aktuellt

Julöppet. Lördag den 27 november är det en särskild öppetdag…»

Säsongsavslutning. Söndag 31 oktober är museets sista öppetdag för…»

Höstlovslördag 30 oktober. Visste du att det finns djur som delar av eller…»

Öppettider

Säsongsstängt november-mars.

Visning för grupper kan bokas året om. För närvarande max
16 pp grupp m.a. rådande restriktioner.

Öppet kl.12-16; 
sön (april)
tor-sön (maj).
tis-sön (juni-aug)
tor-sön (sept)
sön (okt)

facebook_30x30.png Följ oss på Facebook

instagram_30x30.png Följ oss på Instagram

yt_icon_rgb_30x42px.png Följ oss på YouTube

Besöksadress
Lögebodavägen 10
Bellevueparken,
Stockholm

Postadress
Carl Eldhs Ateljémuseum
Lögebodavägen 10
SE-113 47 STOCKHOLM

Telefon
+46-(0)8-612 65 60

Hemsida och e-post 
www.eldhsatelje.se
info@eldhsatelje.se