Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Katrine Helmersson – Amuletter mot Onda ögat

1 maj 2014-28 september 2014

I Bellevueparken vid Roslagstull ligger Carl Eldhs Ateljémuseum som i en tidsficka. När byggnaden uppfördes 1919 som Carl Eldhs arbetsplats låg den originella träbyggnaden i stadens utkant. Nu är den införlivad i Stockholms expansion och har den växande Hagastaden inpå knutarna.

I takt med att staden omdanas har de flesta liknande miljöer försvunnit, men Eldhs ateljé står kvar och erbjuder en unik inblick i en skulptörs arbete i början av 1900-talet. Det är ett arv som förpliktigar. Museets ambition är inte bara att sprida kunskap om Carl Eldh, hans verk och tid utan även att bli ett centrum för skulptur där skulpturkonstens förutsättningar under olika tider kan belysas och diskuteras. Genom utställningar och programverksamhet utforskar och utvecklar vi detta ofta förbisedda konstnärliga område. Sedan 2007 erbjuder vi åtta olika skulpturvandringar i Stockholm. Förra året tog vi ytterligare ett steg genom att visa samtida skulptur i museet med en uppskattad utställning av Charlotte Gyllenhammar.

I år är vi väldigt glada över att kunna följa upp denna nya satsning med en utställning av Katrine Helmersson, vars konstnärskap hämtar näring från såväl samtidskonst som klassisk skulptur och västafrikansk bildkultur. I Carl Eldhs ateljé får Helmerssons mångbottnade konst en miljö att ta spjärn mot och i mötet uppstår nya perspektiv på såväl hennes som Eldhs verk.

Tematiskt utgår Katrine Helmerssons utställning, Amuletter mot Onda ögat från en av från en av världens äldsta och i högsta grad levande vidskepelser. Det onda ögat förknippas ofta med avund och illasinnade blickar. Men Helmersson intresserar sig inte bara för fenomenet som sådant utan uppmärksammar spelet mellan krafter och motkrafter genom olika tekniker och material. Här vävs bilder, skulpturer, amuletter och andra magiskt laddade föremål samman till en komplex enhet.

Utställningens huvudverk utgörs av en platsspecifik installation, där en stor mängd reliefer av ögon i olika storlekar stirrar på betraktaren från väggar och golv. Helmerssons installation lämnar ingen osedd, utan bemöter besökaren med blickar som är lika hotfulla som betryggande.

Från installationen vecklar utställningen ut sig i ateljémuseet. Med verk som Totem, ett assemblage med staplar av magiska ögon, och den svävande tygskulpturen Amour, le rouge et le noir et le noir vänder sig Katrine Helmersson mot andra aspekter av det magiska och det vänder sig Katrine Helmersson mot andra aspekter av det magiska och det rituella. Liksom i ett passionsdrama påminns vi om en av det onda ögats viktigaste ursprungskällor – den försmådda kärleken.

I samband med utställningen publiceras en katalog med en essä av Annika Öhrner, fil. dr. och lektor i konstvetenskap vid Södertörns högskola. Ett konstnärssamtal mellan Katrine Helmersson och Annika Öhrner äger rum i museet den 15 maj kl. 18.Relaterat
Inga inlägg hittades.