Beata Heuman inbjuden att gestalta ny museishop i Carl Eldhs Ateljémuseum

Den internationellt uppmärksammade och Londonbaserade inredningsdesignern Beata Heuman har bjudits in för att gestalta museets entré tillika museishop, garderob och gästtoalett. Den varsamma restaureringen och den nya inredningen förväntas vara klar i färd med att museet öppnar för säsongen i april 2024.

“Carl Eldhs Ateljémuseum har en mycket speciell atmosfär. Byggnaden genomsyras av historia: efter decennier av Carl Eldhs konstnärliga arbete på plats, Ragnar Östbergs arkitektoniska vision, och inte minst genom dottern Brita Eldhs entusiasm och genomförandekraft. Museet ger oss en glimt av en annan tid, som spänner över generationer.
 
Interiörer är ofta förgängliga, så de som finns bevarade här har ett stort värde och vittnar om de som verkade på den här platsen under större delen av 1900-talet. Att vistas i rum som dessa kan kännas som att läsa någons dagbok, vilket för mig blir oemotståndligt. Jag känner stor tacksamhet gentemot Brita Eldh, för att hon så förutseende bevarade ateljén och dess innehåll för oss att uppleva än idag.
 
Med mitt arbete hoppas jag kunna tillföra ytterligare djup åt de rum som ackompanjerar ateljéerna, vars interiörer ännu inte tagits tillvara på i relation till byggnadens historia. Genom att göra det är min ambition att de ursprungliga rummen skall förstärkas och lysa ännu starkare. Jag känner mig hedrad över att få spela en liten roll i museets historia”, säger Beata Heuman, inredningsdesigner.

“Beata Heuman har en fantastisk förmåga att med små medel och överraskande färgkombinationer och mönster, skapa intressanta och inbjudande miljöer. Beata har tagit sig an uppdraget med stort personligt engagemang och förståelse för både byggnadens historia och verksamhetens behov idag. Vi ser fram emot att få öppna upp museet efter en vår av varsam restaurering och samtidigt presentera Beatas gestaltning och interiörer i de publika rum som angränsar ateljéerna”, säger Sara Bourke, museichef.

Carl Eldh (1873–1954) var under det tidiga 1900-talet en av Sveriges mest framstående skulptörer. Idag är hans forna ateljé museum och en plats för nya konstnärliga undersökningar. Carl Eldhs ateljé i Bellevueparken uppfördes 1919 efter ritningar av arkitekt Ragnar Östberg och 1963 omvandlades ateljén till museum med inventarier och samlingen intakt. År 2010 blev fastigheten byggnadsminnesmärkt.