Skulpturvandring på Södermalm

Till skillnad från övriga stadsdelar i Stockholms innerstad finns det förhållandevis få stora monument på Södermalm, liksom få exempel på konst finansierad med offentliga medel. Mariatorget, där vandringen inleds, utgör ett undantag med sin representativa karaktär och sitt praktfulla skulpturala program. Utmärkande drag för Södermalms offentliga skulpturer är annars den blygsamma skalan och att de har tillkommit på privat initiativ. De i övrigt så vanliga statyerna och porträttbysterna av berömda män är inte heller så talrika på Södermalm, vars skulpturer i högre grad är valda och placerade utifrån sina konstnärliga kvaliteter. De monument och minnesmärken som ändå finns har ofta en symbolisk gestaltning, exempelvis minnesmärket över Anna Lind på Medborgarplatsen.

Södermalm befolkades länge av hantverkare, sjöfolk och arbetare vid de småskaliga industrierna, vilket har präglat stadsdelen. Än idag har Söder karaktären av ett konst- och hantverksområde med många ateljéer och verkstäder. I dessa har åtskilliga skulptörer och deras medhjälpare varit verksamma, vilket vandringen tar fasta på.

Denna skulpturvandring börjar på Mariatorget och går via Fatbursparken och Medborgarplatsen till Mosebacke torg.

Samling vid Anders Wisslers fontän Tors fiske på Mariatorget, T-bana Mariatorget, uppgång Mariatorget.

Tid: ca 1,5 timme.Andra skulpturvandringar


Choose language
segb

Aktuellt

Verksamhetsbidrag 2021. Kulturrådet har glädjande nog beviljat museet…»

Beviljat stöd. Stockholms stad har glädjande nog beviljat museets…»

Kommande utställning. Årets utställning med verk av Klara Kristalova…»

Öppettider
Under vinterhalvåret öppet för beställda gruppvisningar och evenemang, se kalendariet.
Försiktighetsåtgärder i coronatider.

facebook_30x30.png Följ oss på Facebook

instagram_30x30.png Följ oss på Instagram

Besöksadress
Lögebodavägen 10
Bellevueparken,
Stockholm

Postadress
Carl Eldhs Ateljémuseum
Lögebodavägen 10
SE-113 47 STOCKHOLM

Telefon
+46-(0)8-612 65 60

Hemsida och e-post 
www.eldhsatelje.se
info@eldhsatelje.se