7.-Exterir-sder-Urban-Jrn-CEA.jpg

Byggnaden

Eldhs ateljé
I närmare tre decennier levde och verkade Carl Eldh i sin ateljé i Bellevueparken intill Roslagstull i Stockholm. Hans första 15 år efter hemkomsten från Paris 1904 hade präglats av en ambulerande tillvaro. Otaliga gånger flyttade Eldh mellan olika lokaler som fick tjänstgöra som tillfälliga ateljéer, ofta källarlokaler med takfönster eller gamla butiker med stora skyltfönster mot gatan.

Vid slutet av 1910-talet hittade han dock den plats strax utanför tullen som föreföll lämplig som permanent lösning, en högt belägen tomt i den idylliska 1700-talsparken med utsikt över Brunnsviken och stadens norra utkanter. Tillsammans med sin nära vän, den välrenommerade arkitekten Ragnar Östberg, planerade Carl Eldh en byggnad som både skulle vara funktionell som skulptörateljé och smälta samman med den äldre bebyggelsen i Bellevue. När ateljén stod klar 1919 hade parken berikats med ett hus som kombinerade ett modernt formspråk med traditionella material. Fasadens tjärade träpanel och takets beklädnad med gamla tegelpannor gav intryck av en byggnad som redan funnits på platsen i många år.

Ragnar Östberg hade skapat en byggnad som var helt och hållet avsedd att vara ateljé och knappast lämpade sig som permanent bostad, även om den kom att brukas som sådan. Fasaden i söder och väster är sluten och diskret, med bara ett par mindre Stora_ateljn_Hjelte.jpgfönster. En öppen portik, som vetter mot den smala Lögebodavägen, leder besökaren in i en mindre vestibul. Via denna mörka hall når man så den stora studioateljén, med sin enorma takhöjd och en norrvägg nästan helt täckt av fönster. Tack vare detta massiva ljusinsläpp berikas ateljén med det för en skulptör så viktiga norrljuset, som effektivt lyser upp rummet utan att ge några slagskuggor.

Studioateljéns ljus och rymd gjorde det möjligt för Carl Eldh att obehindrad arbeta med stora monument och skapa modeller till dessa i full skala. Ett enkelt trägolv och gråvita plankväggar betonar att husets funktion och användbarhet var det viktigaste för Eldh. Intill den stora studioateljén finns ett långsmalt rum med lägre takhöjd, den så kallade verkstadsateljén. Genom att både den långa östväggen och delar av taket klätts med fönster, fanns möjligheten att arbeta även här. Den motsatta långväggen blev med tiden täckt av hyllor som kunde rymma delar av Eldhs rika produktion. 

De två stora ateljéerna dominerar byggnaden, men intill vestibulen lät Ragnar Östberg placera ett litet runt rum, ett tusculum, som sticker ut från den rektangulära huskroppen. Det har kopparklätt kupoltak och takfönster och är invändigt lika enkelt utformat som den övriga byggnaden, med gråputsade väggar och rött tegelgolv. Tidiga fotografier visar ett spartanskt inrett rum, men under årens lopp blev det lilla mottagningsrummet alltmer belamrat. Det fylldes med konst av Carl Eldhs många konstnärsvänner och andra minnen från hans långa, aktiva liv.

Bara ett litet övernattningsrum med entré från husets baksida utgjorde ursprungligen den egentliga bostadsdelen. På 1960-talet, då Carl Eldhs dotter bosatte sig i faderns gamla ateljé, byggdes denna del ut med kök, badrum och ett rum med sovalkov. Idag är Brita Eldhs forna lägenhet ombyggd till gallerilokal och kontor.

 

Choose language
segb

Aktuellt

Julöppet. Lördag den 27 november är det en särskild öppetdag…»

Säsongsavslutning. Söndag 31 oktober är museets sista öppetdag för…»

Höstlovslördag 30 oktober. Visste du att det finns djur som delar av eller…»

Öppettider

Säsongsstängt november-mars.

Visning för grupper kan bokas året om. För närvarande max
16 pp grupp m.a. rådande restriktioner.

Öppet kl.12-16; 
sön (april)
tor-sön (maj).
tis-sön (juni-aug)
tor-sön (sept)
sön (okt)

facebook_30x30.png Följ oss på Facebook

instagram_30x30.png Följ oss på Instagram

yt_icon_rgb_30x42px.png Följ oss på YouTube

Besöksadress
Lögebodavägen 10
Bellevueparken,
Stockholm

Postadress
Carl Eldhs Ateljémuseum
Lögebodavägen 10
SE-113 47 STOCKHOLM

Telefon
+46-(0)8-612 65 60

Hemsida och e-post 
www.eldhsatelje.se
info@eldhsatelje.se