10.-Loggian-Urban-Jrn-CEA.jpgTillgänglighet

Tillgänglighet för funktionshindrade
Carl Eldhs Ateljémuseum går förhållandevis lätt att besöka för rörelsehindrade och rollstolburna. Byggnaden är i ett plan och trösklarna är låga. Det finns en ramp till entrétrappan (tre steg), men handikapptoalett saknas ännu.


Choose language
segb

Aktuellt

Våren 2017. Till och med mars har museet endast öppet för…»

Projektanslag. Stiftelsen Tornspiran och Stiftelsen Konung Gustaf…»

Nytt bidrag. Kungl. Patriotiska Sällskapets understödsfond har…»

Öppettider
Under vinterhalvåret öppet för beställda gruppvisningar och vid olika evenemang, se kalendariet.

 

Besöksadress
Lögebodavägen 10
Bellevueparken,
Stockholm

Postadress
Carl Eldhs Ateljémuseum
Lögebodavägen 10
SE-113 47 STOCKHOLM

Telefon
+46-(0)8-612 65 60

Hemsida och e-post 
www.eldhsatelje.se
info@eldhsatelje.se